Завантаження..

Обробка персональних даних

Дана угода про обробку персональних даних розроблена відповідно до законодавства України. Всі особи, які заповнили відомості, що становлять персональні дані на даному сайті, а також розмістили іншу інформацію зазначеними діями, підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору обробки персональних даних. Під персональними даними Громадянина розуміється нижчезазначена інформація: загальна інформація (Ім'я, прізвище, телефон, адреса, електронна пошта); відвідувачі сайту направляють свої персональні дані для замовлення аксесуарів. Громадянин, приймаючи цю Угоду, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка його персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення. Громадянин гарантує: інформація, яка надана ним, є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація щодо себе заповнена Громадянином особисто.